Skip to product information
1 of 2

சரவண பாலு பதிப்பகம்

கற்பனவாத சோசலிசமும் விஞ்ஞான் சோசலிசமும்

கற்பனவாத சோசலிசமும் விஞ்ஞான் சோசலிசமும்

Regular price Rs. 40.00
Regular price Sale price Rs. 40.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

கற்பனாவாத சோசலிசமும் விஞ்ஞான சோசலிசமும்

 

எங்கெல்ஸ் எழுதிய மிக முக்கியமான பெரிய நூலான ‘டூரிங்கிற்கு மறுப்பு’ என்பதன் ஒரு பகுதியே இந்நூல். அந்த நூலில் அன்று சோசலிசத்தைக் கொச்சைப்படுத்தி மார்க்சியத்திற்கு மாறான, அறிவியலுக்கு மாறான கருத்துகளை பரப்பி வந்த திருவாளர் டூரிங்கிற்கு மறுப்பாக எங்கெல்ஸ் எழுதியதே அந்த நூல்.

View full details