பாரதி புத்தகாலயம்

சிங்காரவேலரும் பிறசிந்தனையாளர்களும் - பா. வீரமணி

சிங்காரவேலரும் பிறசிந்தனையாளர்களும் - பா. வீரமணி

Regular price Rs. 150.00
Regular price Sale price Rs. 150.00
Sale Coming Soon
Shipping calculated at checkout.

சிங்காரவேலரும் பிறசிந்தனையாளர்களும் - பா. வீரமணி

 

சிங்காரவேலரின் சீரிய சிந்தனை பலரிடத்து எவ்வாறு செல்வாக்கு செலுத்தி மாற்றியுள்ளது என்பதையும், சில தலைவர்களிடத்தும், சிந்தனையாளர்களிடத்தும் குடிகொண்டுள்ள பிற்போக்கான சிந்தனைகளை, அவர் அறிவியல் அடிப்படையில் எவ்வாறு மறுத்துள்ளார் என்பதையும் நுணுக்கமாக விளக்கிக் காட்டுகிறது இந்நூல்.

View full details