Skip to product information
1 of 2

அகரம்

சமூகநீதி

சமூகநீதி

Regular price Rs. 330.00
Regular price Sale price Rs. 330.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

சமூகநீதி, இட ஒதுக்கீட்டின் வரலாற்றை மட்டும் விளக்குவது அன்று. மாறாக ஒடுக்கப்பட்ட தேசிய இனங்களின் எழுச்சியையும், எழுச்சிக்கான உள்ளடக்கத்தையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது. இன்றைய அரசியலின் மய்ய ஓட்டமாய் அமைந்து விட்ட சமூகநீதி எனும் கோட்பாடு அரசியல், சமூகவியல், வரலாற்றியல் என்னும் பல்துறைகளைக் கொண்டது. அத்துறைகள் சார்ந்த எதிர்கால ஆய்விற்கு இந்நூல் பயன்படுமானால் அது எம் உழைப்பிற்குக் கிடைத்த வெற்றி.

தொடர்புடைய மற்ற பதிவுகள்:

View full details