Skip to product information
1 of 2

முன்னேற்றப் பதிப்பகம்

ரெட் புக்

ரெட் புக்

Regular price Rs. 110.00
Regular price Sale price Rs. 110.00
Sale Coming Soon
Shipping calculated at checkout.

தோழர் மா-சே-துங் எமது சகாப்தத்தின் மிகப் பெரிய மார்க்சிய லெனினியவாதி ஆவார். தோழர் மா-சே-துங் மேதாவிலாசத்துடன், சிருஷ்டிகரமாகவும் சகல அம்சமும் அடங்கிய முறையிலும், மார்க்சியம் - லெனினிசத் ைவழி வழியாகப் பெற்று, பாதுகத்து, அபிவிருத்தி செய்து, அதை ஒரு வழியாகப் பெற்று, பாதுகாத்து. அபிவிருத்தி செய்து, அதை ஒரு உயர்ந்த முற்றாகப் புதிய கட்டத்திற்கு முன்னேற்றியுள்ளார்.

தொடர்புடைய மற்ற பதிவுகள்:

View full details