Skip to product information
1 of 1

நி்யூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்

பெரியாரை எப்படிப் புரிந்துகொள்வது ? | Mu.Ramaswamy

பெரியாரை எப்படிப் புரிந்துகொள்வது ? | Mu.Ramaswamy

Regular price Rs. 180.00
Regular price Sale price Rs. 180.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

பெரியாரை எப்படிப் புரிந்துகொள்வது ? Mu.Ramaswamy

 

தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் பெரியாரைப் போல் ஆழமான அதிர்வுகளை ஏற்படுத்திய, இன்னமும் ஏற்படுத்திக்கொண்டிருக்கும் இன்னொரு தலைவர் இல்லை. அதிகம் விவாதிக்கப்படும், அதிகம் கொண்டாடப்படும், அதிகம் எதிர்க்கப்படும் ஒரு சமூகச் சிந்தனையாளராகவும் அவரே திகழ்கிறார்.

பெரியாரை எப்படிப் புரிந்துகொள்வது? 

View full details