Skip to product information
1 of 2

வெங்காயம் பதிப்பகம்

பெண் பக்கம் பேசுகிறேன்

பெண் பக்கம் பேசுகிறேன்

Regular price Rs. 220.00
Regular price Sale price Rs. 220.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
பெண்கள் மனித இனத்தில் பாதி, பெண் அன்புக்கு ஏங்குகிறவள், இணையாய் ஆண்களோடு வாழ்கிறவள். அவளுக்கு ஏன் கொடுமைகள் நிகழ்கின்றன?
View full details