Skip to product information
1 of 2

சிந்தன் புக்ஸ்

பார்ப்பனியம் மக்கள் போராட்டம் கம்யூனிசம்

பார்ப்பனியம் மக்கள் போராட்டம் கம்யூனிசம்

Regular price Rs. 100.00
Regular price Sale price Rs. 100.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

பார்ப்பனியம் மக்கள் போராட்டம் கம்யூனிசம்

 

பார்ப்பனிய இந்து பாசிசத்திற்கு எதிரான எதிர்ப்பே இன்றைய மிக முக்கியமான பிரச்சனை என்பதில் இந்த உரையாடல் தொடங்குகிறது. பார்ப்பனிய இந்து பாசிசம் இன்றைய ஒட்டுமொத்த இந்திய ஆளும் வர்க்கங்களின், அவர்களின் அரசியல் பிரதிநிதிகளின் அரசியல் சிந்தாந்தக் கருவியாக மாறியது என்பதை ஆழமாக விவாதிக்கிறது. ஆயினும் இந்த உரையாடல் இத்துடன் நின்றுவிடவில்லை. சோவியத், சீனா முதலான சோசலிசக் கட்டுமான அனுபவங்கள் முதல் இந்தியத் துணைக்கண்டத்தில் சாதிப் பிரச்சினையைக் கம்யூனிஸ்டுகள் எதிர்கொண்டது வரை உரையாடல் ஆழமடைந்து செல்கிறது.

View full details