Skip to product information
1 of 2

சிந்தன் புக்ஸ்

மொழிச் சிக்கலும் பொதுவுடைமை இயக்கமும் (1958 - 68)

மொழிச் சிக்கலும் பொதுவுடைமை இயக்கமும் (1958 - 68)

Regular price Rs. 270.00
Regular price Sale price Rs. 270.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

மொழிச்சிக்கலும் பொதுவுடைமை இயக்கமும் (1958-68)என்ற ஆவணத்தொகுப்பு தமிழகத்தில் இந்திய ஒன்றியத்தின் ஆட்சி மொழியாக இந்தி ஆக்கப்படும் நிலைமை எதிர்த்து தீவிரமான போராட்டம் நடந்த காலகட்டத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட்கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநிலக்ககுழு வெளியிட்ட சிறு நூல்களின் தொகுப்பு ஆகும்

View full details