Skip to product information
1 of 2

திருமகள் நிலையம்

கலைஞர் வாழ்வில் அண்ணா

கலைஞர் வாழ்வில் அண்ணா

Regular price Rs. 35.00
Regular price Sale price Rs. 35.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
'கலைஞர் வாழ்வில் அண்ணா' ஓர் அற்புத நூல். இந்தி எதிர்ப்புப் போரில் உதயமாக்கிய கலைஞர் பெரியாரின் மாணவர் - சீடர்...

பிறகு அண்ணாவின் அடிச்சுவட்டில் அவரது அன்புத் தம்பியாய் 1949 - தி.மு.க உதயமானது முதல் 1969 - இல் அண்ணா மறைந்த வரையில் அண்ணாவுடன் இரண்டறக் கலந்து அண்ணாவின் லட்சியத்தில் பணிபுரிந்தவர் கலைஞர்!
View full details