Skip to product information
1 of 2

சீதை பதிப்பகம்

கலைஞர் ரசித்த கவிதைகள்

கலைஞர் ரசித்த கவிதைகள்

Regular price Rs. 120.00
Regular price Sale price Rs. 120.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

இந்த நூல்- கலைஞர் ஆற்றிய சொற்பொழிவில், உடன்பிறப்புக் கடிதங்களில், நூல் வெளியீட்டு விழாக்களில், அவர் எடுத்துக்காட்டி ரசித்த,ரசிக்க வைத்துக் கவிதைகளின் அணிவகுப்பு! அவர் படித்ததும் ரசித்ததும் எத்தனை! எத்தனையோ! இங்கே ஒரு சிறு துளியே!

View full details