Skip to product information
1 of 2

கருஞ்சட்டைப் பதிப்பகம்

ஈழம் தமிழ்நாடு நான்

ஈழம் தமிழ்நாடு நான்

Regular price Rs. 160.00
Regular price Sale price Rs. 160.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
பல ஈழ ஆதரவுக் கூட்டங்கள் இங்கே தி.மு.க. எதிர்ப்புக் கூட்டங்களாகச் சுருங்கிக் கிடக்கின்றன.

ஈழ ஆதரவு நிலை வெகுமக்களைச் சென்றடையாமல் சில குறிப்பிட்ட குழுக்களின் மொத்தக் குத்தகையாக முடக்கப்படும் முயற்சிகள் நடந்து கொண்டேருக்கின்றன.

மறைக்கப்பட்டுள்ள பல உண்மைச் செய்திகளைச் சான்றுகளுடன் தருகிறது இந்நூல்.
View full details