Skip to product information
1 of 2

நிகர்மொழி பதிப்பகம்

திராவிடர் இயக்கம்: தமிழ்த்தேசியத்திற்குத் தடைக்கல்லா? படிக்கல்லா?

திராவிடர் இயக்கம்: தமிழ்த்தேசியத்திற்குத் தடைக்கல்லா? படிக்கல்லா?

Regular price Rs. 270.00
Regular price Rs. 300.00 Sale price Rs. 270.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

திராவிடர் இயக்கம் தமிழ்த்தேசியத்தை நோக்கிய பயணத்தில் நிகழ்த்திய பங்களிப்புகளை வரலாற்றுத் தகவல்களைக் கொண்டு, வாலாசா வல்லவன் சான்றுகளோடு இந்நூலில் விளக்கியுள்ளார்.

View full details