பெரியார் நாராயண குரு விவேகானந்தர் - உள்ளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/periyarin-thathuvam
 
உள்ளடக்கம்
  1. பெரியாரின் தத்துவம்- 'திணிப்புகளிலிருந்து விடுதலை”
  2. தந்தை பெரியாரும் நாராயண குருவும்
  3. அருவிப்புறம் முதல் வைக்கம் வரை
  4. சமூகப் பார்வை
  5. சுவாமி விவேகானந்தரும் விவேகானந்தா கல்லூரியும்
  6. திராவிடப் பண்பாட்டு உறவுகள்
Back to blog