இது யாருடைய வகுப்பறை? - உள்ளே

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/ithu-yaarudaiya-vagupparai
 
உள்ளே ...

1. ஆசிரியர்களே தேவையில்லை என்றார் ரூசோ...!

2 யாருடைய வகுப்பறை இது?

3 அறிவியல் தெரியும்...ராமலிங்கத்தைத் தெரியுமா?

4 வகுப்பறையின் மேற்கூரை தீப்பற்றிய போது

5  'உள்ளேன் டீச்சர்'

6 அவங்க வகுப்பறை நம்ம வகுப்பறை...

7 வகுப்பறையின் சுவர்களைத் தகர்த்தெறிந்தவர்கள் !

Back to blog