ஹோமோ டியஸ் - உள்ளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/homo-deus
 
உள்ளடக்கம்

 மொழிபெயர்ப்பாளரின் முன்னுரை

 • மனிதகுலத்தின் புதிய நோக்கம்

பகுதி ஒன்று: சேப்பியன்ஸ் இவ்வுலகை வெற்றி கொள்ளுகின்றனர்

 • பூமியில் மனிதகுலத்தின் ஆதிக்கம்
 • மனிதகுலத்தின் சிறப்பு அம்சம்

பகுதி இரண்டு: சேப்பியன்ஸ் இவ்வுலகிற்கு அர்த்தத்தைக் கொடுக்கின்றனர்

 • கதைசொல்லிகள்
 • விநோதமான ஜோடி
 • நவீன உடன்படிக்கை
 • மனிதவாதப் புரட்சி

பகுதி மூன்று: சேப்பியன்ஸ் தங்கள் கட்டுப்பாட்டை இழக்கின்றனர்

 • எந்நேரத்திலும் வெடிக்கவிருக்கின்ற ஒரு வெடிகுண்டு
 • மாபெரும் பிணைப்பின் முறிவு
 • பிரக்ஞைப் பெருங்கடல்
 • தரவு மதம்

நன்றியுரை

படங்கள் உதவி

கலைச்சொல் பட்டியல்

மொழிபெயர்ப்பாளரைப் பற்றி

Back to blog