காந்தியார் கொலை அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/gandhiyar-kolai-athirchiyuttum-thagavalgal
பொருளடக்கம்
 1. காந்தியார் மறைவு - பெரியார் செய்தி
 2. காந்தியார் மறைவு - பெரியார் உரை
 3. காந்தியார் முடிவு
 4. காந்தியாரைக் கொன்றவன் பெரிய ஜாதிப் பார்ப்பான்
 5. காந்தி இடத்தை நிறைவு செய்ய, இந்த நாட்டில் எவரும் இல்லை
 6. தனிப்பட்ட வெறியனின் செயல் அல்ல
 7. காந்தியார் முடிவுக்குப் பின்
 8. காந்தியார் கொலை: பெரியாரின் தொலைநோக்கு
 9. இழந்த காந்திக்கு இரங்கல் - புரட்சிக்கவிஞர்
 10. காந்திக்கு ஞாபகச் சின்னம்!
 11. பார்ப்பனர்களே! கனவு பலியாது!
 12. காந்தியார் மறைவுக்கு அனுதாபக் கூட்டம்
 13. "காந்தியாரின் மறைவு" 'குடிஅரசு' ஆபீஸ் அனுதாப் விடுமுறை
 14. காந்தியார் மறைவும் இழப்பும்

இணைப்பு=1 பகுதி - 2
மொழிபெயர்ப்பாளரின் முன்னுரை

முன்னுரை

 1. "ஏ ராம்'': மற்றொரு சிலுவைப் பாடு
 2. கொலைகாரர்கள்

இணைப்பு -2

கீதை ஒரு கொலை நூலே!

Back to blog