பாரதி புத்தகாலயம்

தொழிலாளர் குடும்பம் - தமிழில்: ரா.கிருஷ்ணய்யா விசேவலத் கோச்செத்தவ்

தொழிலாளர் குடும்பம் - தமிழில்: ரா.கிருஷ்ணய்யா விசேவலத் கோச்செத்தவ்

Regular price Rs. 400.00
Regular price Sale price Rs. 400.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

தொழிலாளர் குடும்பம் - தமிழில்: ரா.கிருஷ்ணய்யா விசேவலத் கோச்செத்தவ்

 

புரட்சியின் ஆரம்ப ஆண்டுகளைச் சேர்ந்த ஒரு பழைய சுவரொட்டிச் சித்திரம் அது. அந்தச் சித்திரத்திலிருந்த தொழிலாளி.

 

தொழிலாளி வர்க்க பண்பாடு என ஒன்று தனித்துவமாய் இருக்கின்றது. அந்த பண்பாட்டுப் புள்ளிகள் துல்லியமாக வரையறுத்து நிறுத்தப்படவில்லை. அந்தக் கடமை நிறைவேற்றப்பட வேண்டி, இடதுசாரிய அறிஞர்களை நோக்கி ஏங்கி நிற்கிறது. தொழிலாளி வர்க்க பண்பாட்டை விளக்கும் கலை இலக்கிய படைப்புகள் மிக அரிதே. அவ்வகையைச் சார்ந்தது இந்த நவீனம் தொழிலாளி வர்க்க பண்பாட்டைப் பற்றிய புரிதலை இந்த நவீனம் வாசகர்களுக்கு ஏற்படுத்தும் என நம்புகிறோம்.

View full details