Skip to product information
1 of 1

எதிர் வெளியீடு

சீனிவாச ராமாநுஜம் கட்டுரைகள்

சீனிவாச ராமாநுஜம் கட்டுரைகள்

Regular price Rs. 700.00
Regular price Sale price Rs. 700.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
இந்தத் தொகுப்பில் உள்ள கட்டுரைகளையெல்லாம் ஒன்றாகப் படிக்கும்போது இவற்றுள் ஒரு சிந்தனைத் தொடர்ச்சியைப் பார்க்க முடிகிறது. எந்தவொரு கட்டுரையும் — அது அறிவியல் தொடர்பானதாக இருந்தாலும், காந்தி/அம்பேத்கர் தொடர்பானதாக இருந்தாலும், திரைப்படங்கள்/நாவல் தொடர்பானதாக இருந்ததாலும் — தனித்து இயங்கவில்லை . ஒன்றோடொன்று ஏதோ ஒருவிதத்தில் தொடர்புகொண்டவையாக வெளிப்படுகின்றன. இதை நீங்களும் உணர்வீர்கள் என்றால், அது எனக்கு மகிழ்ச்சியே !
View full details