அலைகள் வெளியீட்டகம்

பண்டைக்கால இந்தியா - எஸ்.ஏ.டாங்கே (ஆசிரியர்)

பண்டைக்கால இந்தியா - எஸ்.ஏ.டாங்கே (ஆசிரியர்)

Regular price Rs. 225.00
Regular price Sale price Rs. 225.00
Sale Coming Soon
Shipping calculated at checkout.

பண்டைக்கால இந்தியா - எஸ்.ஏ.டாங்கே (ஆசிரியர்)

பண்டைக்கால இந்தியா

 

தோழர் எஸ்.ஏ.டாங்கே இந்திய கம்யூனிச இயக்கத்தின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவராக வாழ்ந்தவர். மார்க்சியத்தைப் போல இந்தியத் தத்துவங்களிலும் ஆழ்ந்த பயிற்சி கொண்டவர். இந்நூல் இந்திய சமூகத்தின் தொடக்கநிலை வர்க்க வளர்ச்சியை மார்க்சிய நோக்கில் ஆராய்கிறது.

View full details