Skip to product information
1 of 2

வசந்தம் வெளியீட்டகம்

கொலைக் களங்களின் வாக்குமூலம்

கொலைக் களங்களின் வாக்குமூலம்

Regular price Rs. 120.00
Regular price Sale price Rs. 120.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

பஞ்சமி நிலங்களை மட்டுமல்ல பஞ்சமர் வரலாறுகளையும் மீட்க வேண்டியுள்ளது. தெய்வீக மூடியைக் கழற்றிப் பார்த்தால் கிளர்ச்சிமுகம் தெரிகிறது! இலக்கிய அகச்சான்றும் களஆய்வில் கிடைத்த புறச்சான்றும் இயைந்து நிற்பது யதேச்சையாகத்தானா?

View full details