Skip to product information
1 of 5

கிட்டு காமாட்சி பதிப்பகம்

கலைஞர் செதுக்கியதமிழகம்! ( நான்கு தொகுதிகள் ) | புலவர் முத்து.வாவாசி

கலைஞர் செதுக்கியதமிழகம்! ( நான்கு தொகுதிகள் ) | புலவர் முத்து.வாவாசி

Regular price Rs. 3,000.00
Regular price Sale price Rs. 3,000.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

தி.மு.க. ஆட்சிக்காலச் சாதனைகள் - புலவர் முத்து.வாவாசி

முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் சிறப்பு உதவியாளர் முத்து.வாவாசி தயாரித்துள்ள "கலைஞர் செதுக்கிய தமிழகம்" என்னும் நூலை 26.6.2023 அன்று பெரியார் திடலில் உள்ள பெரியார் ஆய்வு நூலகத்திற்கு நூலகர் கி.கோவிந்தனிடம் வழங்கினார். உடன் விழிகள் பதிப்பகம் தி.வேணுகோபால்.

View full details