Skip to product information
1 of 2

சீதை பதிப்பகம்

காகிதப் பூ

காகிதப் பூ

Regular price Rs. 70.00
Regular price Sale price Rs. 70.00
Sale Coming Soon
Shipping calculated at checkout.

முத்தமிழும் மொத்தமாக வெளிப்படும் கலை நாடகக் கலை. இயலும் இசையும் கைக்கோர்த்துக் கொஞ்சிக் குலவுவதே நாடகம்.

முத்தமிழும் வல்ல முன்னோடியாக இருப்பவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள், முத்தமிழையும் மொத்தமாக குத்தகைக்கு எடுத்துக் கொண்டவர் போல முத்தமிழ் அறிஞராக திகழ்கின்றார்.

View full details