Skip to product information
1 of 1

Books For Children

கடைசி இலை

கடைசி இலை

Regular price Rs. 65.00
Regular price Sale price Rs. 65.00
Sale Coming Soon
Shipping calculated at checkout.

இக்கதைகள் ஆசிரியர்கள் வகுப்பறையில் பாடமாக நடத்துவதற்காகத் தயாரிக்கப்பட்டவை அல்ல. குழந்தைகள் தாமே வாசித்துக்கொள்ள, அவ்வாசிப்பு விவாதமாகவும் பிற வடிவங்களாகவும் உருக்கொள்ள ஆசிரியர் நட்புடன் வழிகாட்டவுமென இக்கதைகள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழின் மிக முக்கியமான கதாசிரியர்களின் கதைகளும் மொழிபெயர்ப்புக் கதைகளும் நாட்டுப்புறக் கதைகளும் என பல கதைகள் இங்கு காத்திருக்கின்றன.

Books for children, Children Stories, kadaisii ilai, o'henry,the last leaf, கடைசி இலை, சிறார் கதைகள்,புக்ஸ் ஃபார் சில்ரன்,Periyarbooks, பெரியார்புக்ஸ்.

View full details