Skip to product information
1 of 2

பாரதி புத்தகாலயம்

இறக்குமதி (மொழிப்பெயர்ப்பு கவிதைகள்) - ஈரோடு தமிழன்பன்

இறக்குமதி (மொழிப்பெயர்ப்பு கவிதைகள்) - ஈரோடு தமிழன்பன்

Regular price Rs. 150.00
Regular price Sale price Rs. 150.00
Sale Coming Soon
Shipping calculated at checkout.

இறக்குமதி (மொழிப்பெயர்ப்பு கவிதைகள்) - ஈரோடு தமிழன்பன்

 

இத்தொகுப்பு(Irakkumadhi)வழியாக பிற மொழிகளின் கவிதைத் தளம், கனம், குணம் எனப் பலவற்றையும் அறியலாம், உணரலாம், நுகரலாம். கவிதை இயக்கத்தின் உலகளாவிய நிலையைத் தெரிந்து கொள்ளவும் இத்தொகுப்பு உதவும்.

View full details