பாரதி புத்தகாலயம்

இந்தியாவை காக்கும் புனித நூல் - Author: எச்.என். நாகமோகன்தாஸ் Translator: அ. விஜயகுமார்

இந்தியாவை காக்கும் புனித நூல் - Author: எச்.என். நாகமோகன்தாஸ் Translator: அ. விஜயகுமார்

Regular price Rs. 5.00
Regular price Sale price Rs. 5.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

இந்தியாவை காக்கும் புனித நூல் - Author: எச்.என். நாகமோகன்தாஸ் Translator: அ. விஜயகுமார்

 

”நாம், இந்திய மக்கள், உறுதி கொண்டு முறைப்படி தீர்மானித்து, இந்தியாவை ஓர் இறையாண்மை சமூகத்துவ சமயசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசாக கட்டமைத்திட, மற்றும் இதன் எல்லா குடிமக்களுக்கும் சமூக, பொருளாதார மற்றும் அரசியல் நீதி; எண்ணம், கருத்து, பக்தி, நம்பிக்கை மற்றும் வழிபாடு தன் செயலுரிமை; படிநிலை மற்றும் வாய்ப்பு சமத்துவம் ஆகியன உறுதிசெய்திட; மற்றும் தனிநபர் கண்னியத்தையும், தேசிய ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதிப்படுத்த அனைவரிடத்திலும் உடன்பிறப்புணர்வை ஊக்குவித்திட.

View full details