Skip to product information
1 of 1

சாரதா பதிப்பகம்

திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்

திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்

Regular price Rs. 800.00
Regular price Sale price Rs. 800.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

மொழியாராய்ச்சியாளரும் மொழி வல்லுநரும் மொழியார்வலரும் தமிழ்மொழியின் சிறப்புகளை அறிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற ஒவ்வொரு தமிழனும் இந்த நூலினை வாங்கிப் பயன்பெறுதல் வேண்டும் என்ற பேரவாவின் விளைவால் இந்த நூலினைச் சிறந்த முறையினில் தரமான நிலையினில் - குறைவான விலையினில் பதிப்பித்து வெளியிட்டிருக்கின்றோம்.

இந்த நூலினைப் பெற்று ஒவ்வொருவரும் பயன் பெறுதல் வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்கின்றோம்.

தொடர்புடைய மற்ற பதிவுகள்:

View full details