Skip to product information
1 of 1

வெங்காயம் பதிப்பகம்

திராவிட மண்ணில் ஆரியர்களின் பண்பாட்டுப் படையெடுப்பு

திராவிட மண்ணில் ஆரியர்களின் பண்பாட்டுப் படையெடுப்பு

Regular price Rs. 45.00
Regular price Rs. 50.00 Sale price Rs. 45.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
கத்தியின்றி ரத்தமின்றி ஒரு படையெடுப்பை ஆரியர்கள் நடத்தினர், அது தான் பண்பாட்டு படையெடுப்பு. "திராவிட மண்ணில் ஆரியர்களின் பண்பாட்டுப் படையெடுப்பு" என்ற கட்டுரை சமத்துவத்தை முன்னிறுத்திய திராவிடர்களையும் சமத்துவமின்மையை முன்வைத்த ஆரியர்களையும் பற்றிய சுருக்கமான வரலாறு ஆகும்.
View full details