Skip to product information
1 of 2

பெரியார் பிஞ்சு வெளியீடு

அறிவியல் கற்போம்! அதன்படி நடப்போம்!

அறிவியல் கற்போம்! அதன்படி நடப்போம்!

Regular price Rs. 40.00
Regular price Sale price Rs. 40.00
Sale Coming Soon
Shipping calculated at checkout.

அறிவியலின் விந்தையையும், அதன் சாதனைகளையும், அறிவியல் மனப்பான்மையுடன் வளர வேண்டியதன் அவசியத்தையும் எளிய நடையில் பிஞ்சுகளுக்காக ஆசிரியர் கி.வீரமணி எழுதிய கடிதங்களின் தொகுப்பு.

View full details