திராவிட சினிமா - தொகுப்பில் உள்ள கட்டுரைகள் வெளிவந்த இதழ்கள், நூல்கள், மலர்கள்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்

https://periyarbooks.com/products/dravida-cinema
இந்தத் தொகுப்பில் உள்ள கட்டுரைகள் வெளிவந்த இதழ்கள், நூல்கள், மலர்கள்

கட்டுப்பாடு கே.ஆர்.ஆர். மலர்
கழகக் குரல்
கலைமன்றம் இரத்தக் கண்ணீர் சிறப்பு மலர்
கலைமன்றம் சொர்க்கவாசல் சிறப்பு மலர்
குடி அரசு
திராவிட நாடு
தென்றல் திரை பொங்கல் இதழ்
நடிகன் குரல்
பொம்மை
பேசும்படம்
பொன்னி பொங்கல் மலர்
போர்வாள் பராசக்தி மலர்
மன்றம் பொங்கல் மலர்
முரசொலி பொங்கல் மலர்
வண்ணத்திரை

பெரியாரின் அயல்நாட்டுப் பயணக் குறிப்புகள்
பாரதிதாசன் கவிதைகள்
தமிழ் இசை, நடிப்புக் கலைகள் இனி என்ன செய்ய வேண்டும்? என்.எஸ்.கிருஷ்ணனின் அகில இந்திய வானொலி உரை களஞ்சியம் இசை முரசு நாகூர் அனீபா - அ.மா.சாமி
மதம்பிடித்த படாதிபதிகள் - சுப. நாராயணன்
எனது நினைவுகள் - இராம.அரங்கண்ணல்

இயக்குநர் பஞ்சு மணிவிழா மலர்

Back to blog