தந்தை பெரியார் - முழுமையான வரலாறு - உள்ளே

தந்தை பெரியார் - முழுமையான வரலாறு - உள்ளே

தலைப்பு

தந்தை பெரியார் - முழுமையான வரலாறு

எழுத்தாளர் கவிஞர் கருணானந்தம்
பதிப்பாளர் வ.உ.சி.நூலகம்
பக்கங்கள் 703
பதிப்பு நான்காம் பதிப்பு - 2013
அட்டை தடிமனான அட்டை
விலை Rs.500/-

 

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்

https://periyarbooks.com/thanthai-periyaar-muzhumaiyaana-varalaaru.html

 

 • பிறந்தார்
 • வளர்ந்தார்
 • மணந்தார்
 • துறந்தார்
 • எழுந்தார்
 • துணிந்தார்
 • விழித்தார்
 • கடந்தார்
 • தொடர்ந்தார்
 • இணைத்தார்
 • எதிர்த்தார்
 • விரைந்தார்
 • பிரித்தார்
 • அழித்தார்
 • எரித்தார்
 • சுழன்றார்
 • பிணைந்தார்
 • நிறைந்தார்
 • சிறந்தார்
Back to blog