தமிழகத்தில் சாதியும் இந்துத்துவமும் - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/thamizhthil-saathiyum-hinththuvamum 
பொருளடக்கம்
  • பண்டையத் தமிழ்ச் சமூகமும் சாதிய சமூக உருவாக்க வரலாறும்
  • சாதியத்தை நியாயப்படுத்தும் சங்கங்கள் மற்றும் நூல்கள்
  • காலந்தோறும் சாதி எதிர்ப்பு அரசியல்
  • சாதி சமத்துவத்திற்கான போராட்டங்கள் - கலவரங்கள் – அடக்குமுறைகள்
  • சாதியக் கொடுமைகளுக்கு எதிராக இடதுசாரி இயக்கம்
  • சாதியமும் இந்துத்துவப் போக்குகளும் துணை நூல் பட்டியல்
  • இணைப்பு:
  • தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு எதிரான வன்கொடுமைகளும் அதற்கான தண்டனையும்.
Back to blog