தமிழாற்றுப்படை - உள்ளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/thamizhatruppadai
 
உள்ளடக்கம்

17 | தொல்காப்பியர்

31 | கபிலர்

45 | அவ்வையார்

59 | திருவள்ளுவர்

74 I இளங்கோவடிகள்

85 | அப்பர்

99 | ஆண்டாள்

111 | செயங்கொண்டார்

129 | கம்பர்

141 | திருமூலர்

155 | கால்டுவெல்

167 | வள்ளலார்

181 | உ.வே.சாமிநாதையர்

193 | மறைமலையடிகள்

207 | பாரதியார்

221 | பெரியார்

239 | பாரதிதாசன்

257 | புதுமைப்பித்தன்

271 | அண்ணா

287 | கலைஞர்

303 | கண்ண தாசன்

317 | பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம்

329 | ஜெயகாந்தன்

343 | அப்துல் ரகுமான்

Back to blog