தமிழர் திருமணமும் இனமானமும் - பொருளடக்கம்

தமிழர் திருமணமும் இனமானமும் - பொருளடக்கம்

தலைப்பு

தமிழர் திருமணமும் இனமானமும்

எழுத்தாளர் க.அன்பழகன்
பதிப்பாளர்

பூம்புகார் பதிப்பகம்

பக்கங்கள் 493
பதிப்பு நான்காம் பதிப்பு - 2009
அட்டை தடிமன் அட்டை
விலை Rs.300/-

 

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்

https://periyarbooks.com/thamizhar-thirumanamum-inamaanamum-poompukar.html

 

பொருளடக்கம்

 • தமிழர் திருமணமும் தன்மான இயக்கமும்
 • மரபும் மாற்றமும்
 • புரோகிதச் சடங்குகள் - பொருளும் பயனும்
 • வைதிகச் சடங்கும் வாழ்க்கைப் பேறும்
 • புரியாத வடமொழி புரிந்த கேடு

                    அ) புரோகிதப் புரட்டு

                   ஆ) அறியாமை வழங்கிய விடுதலை

                   இ) சிரார்த்தம் சேர்க்கும் இழுக்கு

                   ஈ) விவாகம் ஒரு விளக்கம்

                   உ) விசுவகர்மா வகுப்பாரின் உரிமை வழக்கு

 • புரோகித ஆதிக்கம் குறித்து விவேகாநந்தர்
 • வேதவைதிக மறுப்பு - கடவுள் மறுப்பாமோ?
 • வழிவழி வந்த தமிழ்மணம்
 • தொல்காப்பியம் உணர்த்தும் பழந்தமிழர் நாகரிக நல்வாழ்வு
 • காதல் மாட்சியும் வாழ்வின் சிக்கலும்
 • காதல் நெறியும் சுதந்தரக் காதலும்
 • இல்லறமே நல்லறம்!
 • துறவுக் கோலங்கொண்டு என்ன பயன்?
 • துறவுக் கோலம் செய் கேடும், துறவோர் தெளியாத வீடும்!
 • மகளிர் உரிமை வாழ்வு
 • மனைவியின் உரிமையும் மணவிலக்கும்
 • இந்துத் திருமணச் சட்டமும் - மணங்கொண்டோர் உரிமைகளும்
 • மகளிர் விடுதலைப் போர்
 • மதமும் - மகளிர் துயரமும்
 • வைதிக வாடை எதிர்நின்ற தமிழ்த் தென்றல்

                 அ) சங்கப் புலவர் சிந்தனை

                 ஆ) வள்ளுவரின் உள்ளம்

                  இ) திருமூலர் தரும் தெளிவு

                   ஈ) சித்தர்கள் கோட்பாடு

                   உ) ஔவையின் அறிவுரை

 • வள்ளலாரும் வைதிகமும்
 • தேசியக்கவி பாரதியின் வைதிக மறுப்பு
 • புரட்சிக் கவிஞரின் போர் முரசம்!
 • தமிழ்த்தென்றல் திரு.வி.க. நாடிய பொதுநெறி
 • திருமணம் குறித்துப் பெரியாரின் சிந்தனைகள்
 • மணப் பொருத்தங்கள்
 • திருமணத்திற்கு ஏற்ற வயதும் பயனும்
 • சாதகப் பொருத்தம் பயனுடையதா?
 • திருமணத்தில் தாலி
 • குடும்ப வாழ்வு
 • வாழ்க்கைத் துணையும் தோழமையும்

                    அ) பால் இயல்பும் மன வேறுபாடும்

 • மக்கட் பேறு
 • பிள்ளை வளர்ப்பு

                     அ) பெயரிடுதல்

 • குடும்ப விளக்கென ஒளிர்வீர்!

                    அ) இருண்ட வீடு

 • வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே!
 • மணம் நிகழ்த்தும் முறை
 • மரபு வழிப்பட்ட மணச்சடங்குகள்
 • திருமண அழைப்பும் மணமக்கள் உறுதிமொழியும்
 • வாழ்த்துரை
Back to blog