தமிழர் பண்பாடும் தத்துவமும் (தடாகம்) பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/thamizhar-panpaadum-thathuvamum-thadagam
அணிந்துரை - 1

மயிலை சீனி வேங்கடசாமி

அணிந்துரை - 2

முனைவர். ஆ.பத்மாவதி

பண்பாடு

முருகஸ்கந்த இணைப்பு

பரிபாடலில் முருக வணக்கம்

கலைகளின் தோற்றம்

உலகப் படைப்புக் கதைகள்

(கதை மூலங்களைப் பற்றி ஓர் ஆய்வு)

தத்துவம்

மணிமேகலையின் பௌத்தம்

பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் பொருள் முதல் வாதக் கருத்துகள் பரபக்க லோகாயதம்

Back to blog