தமிழர் பண்பாடும் தத்துவமும் (அலைகள்) - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/thamizhar-panpaadum-thathuvamum-alaigal
பொருளடக்கம்

பேரா. நா. வானமாமலை ஆக்கங்களை
மீண்டும் வாசிக்கும் அநுபவம் - பேரா. வீ. அரசு

அணிந்துரை - மயிலை சீனி வேங்கடசாமி

பண்பாடு

1. முருக - ஸ்கந்த இணைப்பு

2. பரிபாடலில் முருக வணக்கம்

3. கலைகளின் தோற்றம்

4. உலகப் படைப்புக் கதைகள்
(கதை மூலங்களைப் பற்றி ஓர் ஆய்வு)

தத்துவம்

5. மணிமேகலையின் பௌத்தம்

6. பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில்
பொருள் முதல்வாதக் கருத்துகள்

7. பரபக்க லோகாயதம்

Back to blog