தமிழர் தலைவர் தந்தை பெரியார் வாழ்க்கை வரலாறு - உள்ளே.....

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/thamilar-thalaivar-thandai-periyar-vazkkai-varalaru
 
உள்ளே.....

1. தமிழர் எழுச்சி

2. பெற்றோர் பெருமை

3. இளமைப்பருவம்

4. குடும்பக்குறும்புகள்

5. துறவுக்கோலம்

6. பொதுவாழ்வு

7. காங்கிரஸ் தலைவர்

8. சுயமரியாதை இயக்கமும் நீதிக்கட்சியும்

9. வெளிநாடுகளில் பிரசாரம்

10. மேல்நாட்டுச் சுற்றுப்பிரயாணம்

11. சமதர்ம இயக்கம்

12. தோல்வியும் நன்மையும்

13. தமிழ்நாடு தமிழருக்கே

14. நீதிக்கட்சித் தலைவர்

15. தமிழர் தலைவர்

16. சொல்லும் செயலும்

17. பேச்சும் எழுத்தும்

18. பெரியார்

19. பெரியாரின் வாழ்க்கைக்குறிப்புகள்

Back to blog