சேப்பியன்ஸ் - மனிதகுலத்தின் ஒரு சுருக்கமான வரலாறு - உள்ளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/sapiens-a-brief-history-of-humankind

 

உள்ளடக்கம்

 வரலாற்றின் வரலாறு

மொழிபெயர்ப்பாளரிடமிருந்து ஒரு சிறு குறிப்பு

பகுதி ஒன்று: அறிவுப் புரட்சி

 • முக்கியத்துவம் இல்லாத ஒரு விலங்கு
 • ஞான விருட்சம்
 • ஆதிமனிதனின் வாழ்வில் ஒரு நாள்
 • ஊழிப் பெருவெள்ளம்

பகுதி இரண்டு: வேளாண் புரட்சி

 • மாபெரும் வரலாற்று மோசடி
 • பிரமிடுகளின் உருவாக்கம்
 • மூச்சுத் திணறடிக்கும் தகவல் குவியல்கள்
 • வரலாற்றில் நீதி நியாயங்கள் கிடையாது

பகுதி மூன்று: மனிதகுல ஒருங்கிணைப்பு

 • வரலாற்று அம்பு
 • பணத்தின் வாசனை
 • ஏகாதிபத்திய முன்னோக்குகள்
 • மத விதி
 • வெற்றிக்கான ரகசியம்

பகுதி நான்கு: அறிவியல் புரட்சி

 • அறியாமை குறித்த விழிப்புணர்வு
 • அறிவியலுக்கும் அரசுக்கும் இடையேயான காதல் முடிச்சு
 • முதலாளித்துவ மதம்
 • தொழிற்துரையின் பற்சக்கரங்கள்
 • ஒரு நிரந்தரப் புரட்சி
 • என்றென்றைக்கும் மகிழ்ச்சியாக
 • ஹோமோ சேப்பியன்ஸின் முடிவு

பின்னுரை: ஒரு கடவுளாக மாறிய ஒரு விலங்கு

நன்றியுரை

படங்கள் உதவி

கலைச்சொல் பட்டியல்

மொழிபெயர்ப்பாளரைப் பற்றி

Back to blog