சாதியை அழித்தொழித்தல் - பொருளடக்கம்

சாதியை அழித்தொழித்தல் - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/saathiyai-azhiththozhithal.html


பொருளடக்கம்

மொழிபெயர்ப்பாளர் குறிப்பு

பதிப்பாசிரியர் குறிப்பு

டாக்டரும் புனிதரும்

அருந்ததி ராய்

அடிக்குறிப்புகள்

சாதியை அழித்தொழித்தல்

1. இரண்டாவது பதிப்பிற்கான முன்னுரை, 1937

2. மூன்றாவது பதிப்புக்கான முன்னுரை, 1944

3. முன்னுரை

4. சாதியை அழித்தொழித்தல், நிகழாத உரை, 1936

அம்பேத்கர் - காந்தி விவாதம்

5. மகாத்மா காந்தி முன்வைக்கும் சாதிக்கான வக்காலத்து

6. சந்த் ராம் காந்திக்குப் பதிலளிக்கிறார்

7. மகாத்மாவுக்கு ஒரு பதில்

பூனா ஒப்பந்தம் பற்றிய ஒரு குறிப்பு

BIBLIOGRAPHY

Doctor and the Saint

Annihilation of Caste

நன்றியுரை

அருந்ததி ராய்

சி. ஆனந்த்

பொருளடைவு

Back to blog