சாதி, தேசம், பண்பாடு - பொருளடக்கம்

சாதி, தேசம், பண்பாடு - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/saathi-thesam-panpaadu.html

 

பொருளடக்கம்

என்னுரை

  1. பஞ்சமர் இலக்கியம் (ஈழத்தமிழ்த் தலித் இலக்கியம்)
  2. சுயநிர்ணய உரிமைத் தீர்வில் இரட்டைத் தேசியம்
  3. தேசிய எழுச்சியின் இன்றைய போக்கில் தலித் பிரச்சினை
  4. அம்பேத்கரும் எம்.சி.சுப்பிரமணியமும்
  5. சாதியச் சமூகத்தில் தேசியம்
  6. சாதி தேசம் பண்பாடு
  7. தேசியம் பற்றிய மார்க்சியக் கேட்பாடு
  8. சாதியச்சமூகத்தில் மார்க்சியம்
  9. சமூக மாற்றத்துக்கான மாற்றுவழி

பின்னுரை

Back to blog