இரட்டைமலை சீனிவாசனின் மத நிலைப்பாடு - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/rettaimalai-srinivasan-matha-nilaippadu 
பொருளடக்கம்
  • முன்னுரை
  • இரட்டைமலை சீனிவாசனின் மத நிலைப்பாடு: கோ. ரகுபதி
  • இரங்கோன் சுயதேக்கன் கோபுர சரித்திரம் இரட்டைமலை சீனிவாசன்

 

  • பின்னிணைப்புகள்

              1. புத்த பகவான் ஸ்தௌத்யப் பத்து கீர்த்தனைகள் A.P. பெரியசாமிப் புலவர்

              2. ஆதிதிராவிடர் ஒற்றுமைக்கு ஆபத்து

              3. பௌத்த நூற்பட்டியல்

Back to blog