பெரியாரும் பிறநாட்டு நாத்திக அறிஞர்களும் - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/periyarum-piranaattu-naathiga-arignargalum 
பொருளடக்கம்

பெரியார்

 • உலகச் சிந்தனையாளர் வரிசையில் பெரியார்
 • ஆத்மா
 • மறுபிறவி
 • சோதிடம்
 • கடவுள்

இங்கர்சால்

 • இங்கர்சால் வாழ்க்கைக் குறிப்பு
 • மதம்
 • கடவுள்
 • மூடநம்பிக்கை

பெர்ட்ரண்ட் ரசல்

 • பெர்ட்ரண்ட் ரசல் ஒரு அறிவுலக மேதை
 • ஆன்மா - மனம் என்பது என்ன?

டாக்டர் ஆப்ரகாம் கோவூர்

 • அறியாமையின் வைரி
 • உயிர் - மனம் - ஆன்மா என்பது என்ன?
 • இறந்த பின்னும் உயிர் தனித்து வாழ்கின்றதா?
 • சோதிடம்
 • கடவுள் தத்துவம்

எம்மா கோல்டுமேன்

 • நாத்திக தத்துவம்
 • சோதிடம் அறிவியல் அன்று
Back to blog