மாநில சுயாட்சி - முரசொலி மாறன் - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/maanila-suyaatchi-murasoli-maran
பொருளடக்கம்
I. பகுதி: கூட்டாட்சிக் கொள்கை
 1. அரசியல் அமைப்புச் சட்டம் (Constitution) என்றால் என்ன ?
 2. 'கூட்டாட்சி அரசு' (Federal Government) என்றால் என்ன?
 3. கூட்டாட்சியும், மாநில சுயாட்சியும்
 4. அதிகாரத்தைப் பரவலாக்குவதும், கூட்டாட்சி முறையும் (Decentralization and Federalism)
 5. 'கூட்டாட்சி முறை' எதற்காக?

II. பகுதி: இந்தியாவில் கூட்டாட்சி முறையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

 1. இந்தியாவில் முதன்முதலாக 'மத்திய அரசு' உருவாகிறது!
 2. அதிகாரக் குவிப்பின் ஆரம்பமும், உச்சகட்டமும்!
 3. அதிகாரத்தைப் பரவலாக்க 'கமிஷன்' உருவாகிறது (Decentralization)
 4. அதிகாரங்கள் பிரித்துக் கொடுக்கப்படுகின்றன! (Devolution)
 5. மாகாண சுயாட்சி (Provincial Autonomy)
 6. குறைகள் மலிந்த 'மாகாண சுயாட்சி'; அதுவும் மறைந்தது!
 7. கூட்டாட்சி உருவாக்க அரசியல் நிர்ணய சபை கூடுகிறது!
 8. 'புதுவிதமான' கூட்டாட்சி பிறந்தது!

III. பகுதி: இன்றைய அரசியல் அமைப்புச் சட்டம்

 1. முன்னுரை
 2. 'காப்பியடிக்கப்பட்ட அரசியல் சட்டம்
 3. இது ஒரு 'கூட்டாட்சி'யா?
 4. மாநிலத்திற்கு அந்த மாநிலம் கூடச் சொந்தமில்லை !
 5. பொதுப் பட்டியல் மறைமுக மத்திய அரசுப் பட்டியலே!
 6. மாநிலப் பட்டியலிலும் மத்திய அரசின் ஊடுருவல் !
 7. மாநிலப் பட்டியல் - ஒரு அத்திப்பழம்!
 8. கட்டளையிடுகிற எஜமானன்தான் மத்திய அரசு!
 9. நெருக்கடி நேர அதிகாரங்கள்
 10. கவர்னர்
 11. கவர்னர் பதவி தேவைதானா?
 12. மத்திய, மாநில அரசுகளின் வரிவிதிப்பு அதிகாரங்கள்!
 13. நிதிக் குழு
 14. திட்டக் குழு
 15. திட்டம் எப்படித் தீட்டப்படுகிறது?
 16. திட்டக் குழு நியாயம் வழங்குகிறதா?
 17. திட்டத்தின் மூலம் மீண்டும் 'இரட்டை ஆட்சி
 18. திட்டக் குழுவும், நிதிக் குழுவும்
 19. மத்திய அரசின் பணம் யார் வீட்டுப் பணம்?
 20. மாநிலங்களின் கடன் சுமை!
 21. மத்திய அரசு தடுத்து வைத்திருக்கும் மாநிலங்களின் வருவாய்
 22. சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பினால் அதிகமாகியிருக்கும் மத்திய அரசின் அதிகாரங்கள்!
 23. நிர்வாகச் சீர்திருத்தக் குழு சகல ரோக சஞ்சீவியா?

IV. பகுதி: எதற்காக மாநில சுயாட்சி?

 1. இன அடிப்படை
 2. வரலாற்றுக் கட்டாயம்; ஜனநாயக வளர்ச்சியின் விளைவு!
 3. பலவீனப்படுத்த அல்ல; பலப்படுத்தவே மாநில சுயாட்சி!
 4. சுயமரியாதை அடிப்படை
 5. பொருளாதாரக் காரணம்
 6. மாநில சுயாட்சி நமது பிறப்புரிமை!
 7. மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டைச் சுரண்டுகிறது!
 8. தி.மு. கழகத்தின் கோரிக்கை

இணைப்பு - 1

இணைப்பு - 2

இணைப்பு - 3

மேற்கோள் நூல்கள்

Back to blog