கடவுள் உருவான கதை - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/kadavul-uruvana-kathai
 
பொருளடக்கம்

முன்னுரை

கால வரிசை

அத்தியாயங்கள்

1. மரணத்துக்குப் பிந்தைய வாழ்க்கை

2. கடவுள்களின் பிறப்பு

3. உயிர்வாழக் கற்றல்

4. எழுதக் கற்றல்

5. உயிர்ப்பலி - கடவுள்களுக்கு லஞ்சம்

6. நோய்களின் கடவுள்கள், பேய்கள்

7. இந்துமதம்

8. யூத மதம்

9. கிறித்துவம்

10. உயிர்களின் தோற்றம்

11. கடவுள்கள் ஏன் இன்னும் உயிரோடு உள்ளன?

கல்வியறிவின்மையும் வறுமையும்

முடிவுரை

ஆதாரப் புத்தகங்கள்

Back to blog