காவிரி - அரசியலும் வரலாறும் - உள்ளே

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/kaaviri-arasiyalum-varalaarum
உள்ளே

முதல் கட்டம்

1. முதல் சிக்கல்

2. 1892 ஒப்பந்தம்: முக்கிய அம்சங்கள்

3. முதல் தீர்ப்பாயம்

4. 1924 ஒப்பந்தம்

இரண்டாம் கட்டம்

5. நதி நீர்ச் சட்டங்கள் 1956

6. தீர்ப்பாயம் கோரி முதல் வழக்கு

7. இந்திராவின் தலையீடு

8. காவிரி ஒப்பந்த வரைவு 1974

9. மன்னார்குடி ரங்கநாதன் வழக்கு

மூன்றாம் கட்டம்

10. தீர்ப்பாயம் அமைந்தது

11. இடைக்காலத் தீர்ப்பு

12. இடைக்காலத் தீர்ப்புக்கு எதிர்வினைகள்

13. அரசிதழில் இடைக்காலத் தீர்ப்பு

14. தமிழர்களுக்கு எதிரான கலவரம்

17. அலகா கமிட்டியும் ஐ. கே. குஜ்ராலும்

18. வாஜ்பாய் வகுத்த திட்டம்

19. நதிநீர் ஆணையம் அமைந்தது

நான்காம் கட்டம்

15. அரசியல் அழுத்தம், அசையாத பிரதமர்

16. ஜெயலலிதா உண்ணாவிரதம்

ஐந்தாம் கட்டம்

20. தீர்ப்பாய இறுதித் தீர்ப்பு

21. காவிரி மேலாண்மை வாரியம்: அமைப்பும் அதிகாரமும்

22. இறுதித் தீர்ப்புக்கான எதிர்வினைகள்

23. முடக்கப்பட்ட தீர்ப்பும் ஜெயலலிதா வழக்கும்

ஆறாம் கட்டம்

24. மேகேதாட்டு அணைச் சிக்கல்

25. அணை விவகாரமும் ஐம்பது டிஎம்சியும்

26. தமிழர்களுக்கு எதிரான கலவரம்

27. உமா பாரதி நடத்திய பேச்சுவார்த்தை

ஏழாம் கட்டம்

28. மேலாண்மை வாரியம்: தடுமாறிய மத்திய அரசு

29. தற்கொலைப் பாதையில் தமிழக விவசாயிகள்

30. ஒற்றைத் தீர்ப்பாயம் என்றொரு அபாயம்

பின்னிணைப்புகள்

Back to blog