காலம் - ஒரு வரலாற்றுச் சுருக்கம் - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/kaalam-oru-varalaatru-churukkam
 
பொருளடக்கம்

நன்றி அணிந்துரை

முன்னுரை

நம் அண்டச் சித்திரம்

வெளியும் காலமும்

விரிவடையும் அண்டம்

உறுதியின்மைக் கொள்கை

அடிப்படைத் துகள்களும் இயற்கை விசைகளும்

கருந்துளைகள்

கருந்துளைகள் அவ்வளவு கருப்பல்ல

அண்டத்தின் பிறப்பும் ஊழ்வழியும்

காலக் கணை

புழுத்துளைகளும் காலப் பயணமும்

இயற்பியல் ஒருங்கிணைப்பு

முடிவுரை

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன்

கலிலியோ கலிலி

ஐசக் நியூட்டன்

அருஞ்சொற்பொருள்

சொல்லடைவு

Back to blog