இனமானப் பேராசிரியர் வாழ்வும்-தொண்டும் - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்

https://periyarbooks.com/products/inamana-perasiriyar-vazhvum-thondum
பொருளடக்கம்

வாழ்க்கைச் சுவடுகள்

சுவடு-1 நம் பேராசிரியர் யார்?

சுவடு-2 திருவேட்களத்தில் புகுந்த தமிழ்மகன்

சுவடு-3 பச்சையப்பனில் பேராசிரியர்

சுவடு-4 சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் (1957-1971)

சுவடு-5 தி.மு.க. தொழிற்சங்கச் செயலர்

சுவடு-6 மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் பணியில்

சுவடு-7 கல்வியமைச்சர் பணியில்

சுவடு-8 பேராசிரியரின் தமிழ்த் தொண்டும், இனப் பணியும்

சுவடு-9 பேராசிரியரின் தமிழ் இலக்கியப் பயிர்

சுவடு-10 அயல் மண்ணில் தமிழ் முழக்கம்

சுவடு-11 உறவுகளின் உள்ளத்தில் பேராசிரியர்

 

இணைப்புகள்

தினமணி நேர்முகம்

பேராசிரியரின் மரபு வழி

பேராசிரியர் இல்லத்தின் இனிய நிகழ்வுகள்

பேராசிரியரின் படைப்புகள்

பேராசிரியர் தொடர்பு காலவரிசை – நிகழ்வுகள்

பத்துக் கட்டளைகள்

திராவிடர் கழகம் நடத்திய மணிவிழா

Back to blog