இந்துத் தத்துவ இயல் - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/hindu-thathuva-iyal 
பொருளடக்கம்
 1. புராதனப் பிராமணத் தத்துவ இயல் (கி.மு. 1000-600)
 2. உபநிஷத்துகள் (கி.மு. 700-100)
 3. இரண்டாம் காலகட்ட உபநிஷத்துக்கள் (கி.மு. 600-500)
 4. மூன்றாம் காலகட்ட உபநிஷத்துக்கள் (கி.மு. 500-400)
 5. நான்காம் காலகட்ட உபநிஷத்துகள் (கி.மு. 200-100)
 6. உபநிஷத்துகளின் முக்கிய தத்துவாசிரியர்கள்
 • பிரவாஹன் ஜைவலி
 • உத்தாலக ஆருணி கவுதமர்
 • யாக்ஞவல்கியர்
 • சத்யகாம ஜாபாலர்
 • சயுவா ரைக்வ
 1. கவுடபாதரும் ஆதிசங்கரரும்
 • கவுடபாதர்
 • சங்கராச்சாரியார்

துணை நூல்கள்

Back to blog