மின்னூல் வரிசை #03 - ஜல்லிக்கட்டு ஜாதிக்கட்டு

நூல் உள்ளடக்கம்:

===============
1. ஜல்லிக்கட்டு: இந்து - ஆணாதிக்க - ஜாதி ஆதிக்கப் பண்பாட்டுவிழா
2.‘ஜாதி மாடு’
3. ஜல்லிக்கட்டு மீதான பண்பாட்டு மயக்கமும், நாட்டு மாடுகள் மீதான திடீர் அக்கறையும்
4. பேராசிரியர் தொ.பரமசிவன் அவர்களும், ஜல்லிக்கட்டும்
5. ஜல்லிகட்டும், மல்லுக்கட்டும்
6. ஜல்லிக்கட்டு: தேசிய அவமானம்
7. ஜல்லிக்கட்டுகள் ஒழியாமல், சூத்திர - பஞ்சம இழிவுகள் ஒழியாது! 
8. உயிர்ப்பலி கேட்கும் காட்டுமிராண்டி காலத்து ஜல்லிக்கட்டு
9. பெரியாரும் பாரம்பரியமும்
10. ஜல்லிக்கட்டு:பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் பின்னணி
11. தேவையற்ற ‘தேசியஇனப் பாரம்பரியங்கள்’
12. ‘தைஎழுச்சி’க்காரர்கள் எங்கே? அய்யம்பட்டி அழைக்கிறது
எங்களது மின்னூல்(Kindle) வெளியீடுகளின் பட்டியலைக் காண கீழ்க்கண்ட பக்கத்திற்குச் செல்லவும்:
http://periyarbooks.com/e-versions/ebooks.html
Back to blog