திராவிடர் இயக்கப் பார்வையில் பாரதியார் - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/dravidar-iyakka-paarvayil-bharathiyar 
பொருளடக்கம்

புத்தகம் பற்றி

ஆசிரியர் குறிப்பு

பதிப்பாளர் முன்னுரை

சிறப்புரை - முனைவர் பொற்கோ

முன்னுரை - வாலாசா வல்லவன்

1.       பாரதியின் உயிர் மூச்சு தமிழா? ஆரியமா?

2.       பாரதியின் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பின் தன்மை என்ன?

3.       பாரதியின் பார்ப்பன இன உணர்வு

4.       பாரதியின் பார்வையில் திராவிடர் இயக்கம்

5.       பாரதி விரும்பிய பெண் விடுதலை எத்தகையது?

6.       பொதுவுடைமை பற்றிப் பாரதி

7.       மதங்கள் பற்றிப் பாரதியின் பார்வை

8.       ஆர்.எஸ்.எஸ். தோற்றத்துக்கு அடித்தளம் அமைத்த பாரதி

9.       ஆய்வாளர்கள் காட்டும் பாரதி

பிற்சேர்க்கை - 1: “பாரதி ஆராய்ச்சி” – பெரியார்

பிற்சேர்க்கை - 2 : “ஆத்ம திருப்தி!” – குத்தூசி குருசாமி

பிற்சேர்க்கை – 3: “பாரதி யார்?” – மணியம்மையார்

பிற்சேர்க்கை – 4: “பாரதியார் மண்டபமா? பார்ப்பனர் வெற்றிச் சின்னமா?” - பெரியார்

பிற்சேர்க்கை – 5 : ஹிந்து மதாபிமான சங்கத்தில் பாரதி

பின்னட்டை

Back to blog