திராவிட பெருந்தகை சர்.பிட்டி தியாகராயர் (வாழ்க்கை வரலாறு) - பொருளடக்கம்

புத்தகத்தை இங்கே வாங்கலாம்
https://periyarbooks.com/products/dravida-perunthagai-sir-pitti-theagrayar
பொருளடக்கம்
 1. பிறப்பின் சிறப்பு
 2. குடிச் சிறப்பு
 3. உருவும் திருவும்
 4. குண நலன்
 5.  வாழ்க்கைத் துணை நலம்
 6. வெள்ளுடை வேந்தர்
 7. உடல் ஓம்பல்
 8. தியாகராயர் இல்லம்
 9. வாழ்க்கையில் செம்மை
 10. தியாகராயரும் தொழில் துறையும்
 11. இந்தியத் தொழில் மாநாடும் (1914)
  இந்தியத் தொழில் கமிஷனும் (1916)
 12. தென்னிந்திய வர்த்தகக் கழகம்
 13. கல்வித் தொண்டு
 14. தியாகராயரும் அரசியலும்
 15. முதல் அறிக்கை
 16. நீதிக்கட்சி மீது காங்கிரஸ் ஹோம்ரூல் லீக் தாக்குதல்
 17. நீதிக்கட்சி தோன்றிடக் காரணம் என்ன?
  பெசன்ட் அம்மையின் கூற்று உண்மையா?
 18. இந்தியா மந்திரி அறிவிப்பு
 19. நீதிக்கட்சியின் முதல் மாநில மாநாடு
 20. மாண்ட்போர்டு சீர்திருத்த அறிக்கை
 21. மாண்டேகுவும் - பிராமணரல்லாதார் கோரிக்கையும்
 22. டாக்டர் நாயர் இங்கிலாந்தில் ஆற்றிய திராவிடத்தொண்டு (1-6-1918 - 7-1-1919)
 23. நீதிக்கட்சியின் சிறப்பு மாநாடும் (20-10-1918) இரண்டாவது மாநில மாநாடும் (11-1-1919)
 24. வாக்குரிமைக் கமிட்டியின் பரிந்துரைகள் (16-05-1919)
 25. டாக்டர் நாயரின் தியாகம் (6-5-1919-17-7-1919)
 26. திராவிட மாவீரர் டாக்டர் டி.எம்.நாயர்
 27. நாட்டுக்கு நல்லோன் டாக்டர் சி. நடேசனார்
 28. பார்லிமெண்ட் கூட்டுக் கமிட்டி
 29. நகரத் தந்தை தியாகராயர்
 30. மெஸ்ட்டன் அளித்த பரிசு (18-3-1920)
 31. புதிய அரசியல் சட்டம் (20-7-1920)
 32. முதல் பொதுத் தேர்தல்
 33. நீதிக்கட்சியின் முதலாவது
  மந்திரி சபையும் தியாகராயரும்
 34. நீதிக்கட்சியின் 3ஆவது 4ஆவது மாநாடுகள் (29-12-1919, 18-01-1921)
 35. வேல்ஸ் இளவரசர் வருகை (13-01-1922)
 36. நீதிக்கட்சியின் மாநில மாநாடுகள்
  (ஜனவரி 15, 1922 டிசம்பர் 1922)
 37. நீதிக்கட்சியின் இரண்டாவது மந்திரி சபையும் தியாகராயரும்
 38. அமரர் தியாகராயர் (28-4-1925)
Back to blog